تاریخ: 14 Nov 2023
تعداد بازدید: 502

مجوز پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت

شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت از مهرماه 1402 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اردکان موافقت نمود.

متقاضیان ادامه تحصیل در این رشته و گرایش بویژه دانشجویان رتبه برتر رشته مهندسی برق دانشگاه اردکان می توانند برای تحصیل در این رشته از طریق آزمون کارشناسی ارشد یا پذیرش استعدادهای درخشان اقدام کنند.