مهندسی عمران

معرفی

رشته مهندسی عمران یکی از رشته‌های اصلی و پرجاذبه گروه فنی و مهندسی و از نخستین رشته‌های دانشگاهی است که با تأسیس دارالفنون در سال 1231 شمسی، یعنی آغاز دوره جدید تحصیلات دانشگاهی در ایران، دایر شده است. این رشته در ابتدا به نام رشته «راه و ساختمان» شهرت داشت. گرایش‌های مختلف مهندسی عمران در ایران در دوره کارشناسی شامل سه گرایش مهندسی عمران- عمران ، مهندسی عمران- آب و مهندسی عمران- نقشه‌برداری می‌باشد. امروزه در تمامی کارهای مرتبط با طرح و اجرای بناها و سازه‌های مختلف مهندسی حضور گرایش‌های مختلف مهندسی عمران ضروری می‌باشد.

دکتر سید امیر بنی مهد
مدیر گروه مهندسی عمران و عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی عمران-سازه

پست الکترونیک: banimahd@ardakan.ac.ir


اعضای هیأت علمی

مجید احتیاط
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

پست الکترونیک: mehtiat@ardakan.ac.ir

.
نوید سلطانی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

پست الکترونیک: n.soltani@ardakan.ac.ir

.
خدیجه محمودی احمدابادی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

پست الکترونیک: mahmoodi@ardakan.ac.ir

.
سیدحسن موسوی بفروئی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

پست الکترونیک: mousavi@ardakan.ac.ir

.


اعضای هیأت علمی

گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی

دروس ارئه شده