مهندسی شیمی

معرفی

مهندسی شیمی آن شاخه از مهندسی است که با گسترش و کاربرد عملیات تولید صنعتی که در آنها تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد انجام گیرد، روبرو است. مهندسی شیمی در میان سایر رشته‌های مهندسی منحصر به‌فرد است، زیرا مهندسین شیمی علاوه بر فیزیک و ریاضیات، نیاز به فهم دقیق شیمی را دارند. همین امر سبب جدا شدن این شاخه مهندسی از سایر رشته‌های مهندسی گردیده است. از طرفی هر چه صنایع شیمیایی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می شوند، به همان اندازه کار مهندسین شیمی به پایه قوی‌تر و عمیق‌تر علمی و تجربی احتیاج پیدا می‌کند. آموزش مهندسی شیمی در دوره کارشناسی به‌گونه‌ای است که دانش‌آموختگان این رشته قادر به طراحی، راه‌اندازی، اداره و کنترل واحدهای صنعتی صنایع شیمیایی می‌باشند.

دکتر مجید امامی میبدی
مدیر گروه مهندسی شیمی و عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
پست الکترونیک: emami@ardakan.ac.ir

اعضای هیأت علمی

فاطمه آبیار فیروزآبادی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: f.abyar@ardakan.ac.ir
.
محمدرضا الهی فرد
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: mrelahifard@ardakan.ac.ir
.
رضا بهجت منش اردکانی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: behjatmanesh@ardakan.ac.ir
.هادی کارگر شورکی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: h.kargar@ardakan.ac.ir
.
مجید ملاولی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: mollavali@ardakan.ac.ir
.

اعضای هیأت علمی

گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی

دروس ارائه شده