مهندسی مکانیک

معرفی

رشته مهندسی مکانیک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پایه‌ای‌ترین شاخه‌های علوم مهندسی سهم به‌سزایی در پیدایش ابزارها، سازه‌ها، اختراعات و ابداعات داشته و همچنین پیشرفت بشر و درک او از محیط پیرامون خود را به نحو چشمگیری گسترش داده است. رشته مهندسی مکانیک را شاید بتوان از نقطه نظر تنوع موضوعات تحت پوشش، جامع‌ترین رشته مهندسی به شمار آورد. رشته مهندسی مکانیک دربرگیرنده تمامی علوم و فنونی است که با تولید، تبدیل و استفاده از انرژی، ایجاد و تبدیل حرکت و انجام کار، تولید و ساخت قطعات و ماشین‌آلات و به‌کارگیری مواد مختلف در ساخت آنها و همچنین طراحی و کنترل سیستم‌های مکانیکی، حرارتی و سیالاتی مرتبط می‌باشد.

دکتر مهران ربانی
مدیر گروه مهندسی مکانیک و عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
پست الکترونیک: m.rabani@ardakan.ac.ir

اعضای هیأت علمی

سید محمد امام
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: sy.m.emam@ardakan.ac.ir
.
مهدی زارع مهرجردی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: mahdi.zare@ardakan.ac.ir
.
مینا علاف زاده
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: m.alafzadeh@ardakan.ac.ir
.
جواد مظلوم اردکانی
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: mazloum@ardakan.ac.ir
.

اعضای هیأت علمی

گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی

دروس ارائه شده