علوم مهندسی

معرفی

علوم مهندسی دوره‌ای بین رشته‌ای است که ارتباط نزدیک حوزه‌های مختلفی از علوم مانند فیزیک، ریاضیات و مهندسی را دنبال می‌کند و هدف اصلی آن تربیت مهندسانی با دانش علوم پایه‌ی قوی است. در دنیای علم و فناوری امروز، علوم مهندسی از رشته‌های مطرح در دانشگاه‌های معروف دنیا است. نظر به اهمیت این رشته، تاسیس آن در ایران در سال 1374 در دانشگاه تهران مورد توجه قرار گرفت.
علوم مهندسی، محیطی را فراهم می‌کند که در آن دانشجویان ضمن فراگیری فنون مهندسی می‌توانند علائق خود را در حوزه‌های مختلف علوم از جمله محاسبات، ریاضیات و فیزیک دنبال کنند. خوشه‌های طراحی شده در این رشته، دانشجویان را برای مطالعات پیشرفته و عمیق در مهندسی و علوم آماده می‌کند. گرچه هر یک از این خوشه‌ها با رشته اصلی (مادر) تحصیلی دارای مشترکات فراوانی هستند ولی تفاوت‌های اساسی نیز دارند.
مهندسین تربیت یافته این رشته قادرند با برخورداری از دانش علوم پایه قوی و درک عمیق از فنون و روش‌های مهندسی، امر هدایت و اجرای پژوهش‌های صنعتی بین رشته‌ای را عهده‌دار شوند. در کنار به‌کارگیری مهندسین این رشته در بخش پژوهش و توسعه‌ی صنایع، امکان ادامه تحصیل آنها در رشته‌های متعارف مهندسی، به علت ماهیت چند رشته‌ای بودن آن فراهم است. امکان کار در چند زمینه مهندسی در بازار کار رقابتی امروز از توانایی‌های برتر دانش آموختگان این رشته خواهد بود

دکتر لیلی کمالی اردکانی
مدیر گروه علوم مهندسی و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: ریاضی
پست الکترونیک: l.kamali@ardakan.ac.ir

اعضای هیأت علمی

کبرا اسمعیلی بریران
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک:
​​​​​​​esmaeili@ardakan.ac.ir
.
بهزاد کفاش
عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی
پست الکترونیک: bkafash@ardakan.ac.ir
.

اعضای هیأت علمی

گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی

دروس ارئه شده