تاریخ: 14 Nov 2023
تعداد بازدید: 638

به منظور جمع بندی مسائل آموزشی و پژوهشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402

روز دوشنبه مورخ 8 خرداد 1402 جلسه شورای دانشکده فنی و مهندسی با حضور همکاران گروه های مختلف آموزشی در محل سالن جلسات دانشکده برگزار گردید. در این جلسه ضمن قدردانی از فعالیت های اساتید محترم در نیمسال 4012، مواردی در ارتباط با کلاس های آموزشی هفته های پایانی نیمسال جاری، هماهنگی آزمون ها و برنامه ریزی نیمسال آینده، دروس قابل ارائه نیمسال تابستان و درخواست های میمهانی و انتقالی دانشجویان توسط دکتر زارع ریاست دانشکده طرح موضوع شد و نظرات اعضا پیرامون آنها جمع بندی گردید.

همچنین در ادامه دکتر کفاش معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه نکاتی پیرامون ترفیع، گرنت و حق التشویق فعالیت های پژوهشی اعضا مطرح نمودند.

موضوعاتی نظیر طرح ارتباط با صنعت اعضا جهت تبدیل وضعیت و بورسیه شغلی از دیگر موضوعاتی بود که توسط آقای دکتر زارع جمال آبادی مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت تشریح شد.