تاریخ: 14 Nov 2023
تعداد بازدید: 585

جلسه شورای دانشکده فنی و مهندسی همزمان با فرارسیدن یلدا برگزار شد