تاریخ: 14 Nov 2023
تعداد بازدید: 593

ایجاد دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در گرایش های طراحی کاربردی و تبدیل انرژی

با هدف توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص و تقویت همکاری‌ با صنایع موجود در منطقه، پس از پیگیری‌های مستمر از سوی مسئولین دانشکده فنی و مهندسی و با حمایت ریاست محترم دانشگاه و همکاران ارجمند در معاونت آموزشی، مجوز پذیرش دانشجو در دوره ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی برای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 از شورای گسترش وزارت علوم اخذ گردید.

ریاست دانشکده فنی در این باره افزود: به منظور کیفی سازی جذب و آموزش دانشجوی ارشد متخصص در گرایش مورد اشاره از پتانسیل طرح تعاون مابین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور استفاده شده‌است تا اساتید گروه مکانیک دانشکده در تعامل با صاحبنظران این رشته بتوانند گام‌های بلندی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی ترسیم شده بردارند. ظرفیت پذیرش اولین دوره 20 نفر تعیین شده و با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ورودی‌های جدید از آبان ماه 1400 تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد را آغاز خواهند کرد.

لازم به ذکر است گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه اردکان در حال حاضر از چهار عضویت هیات علمی دانشیار و استادیار بهره‌مند است.

با توجه به رویکرد دانشگاه اردکان به حرکت در مسیر توسعه تحصیلات تکمیلی، امید بر آنست که گروه های هفت گانه مهندسی دانشکده فنی در سال‌های نزدیک با کسب شرایط لازم بتوانند توسعه بیشتری در رشته گرایش‌های تحصیلات تکمیلی علاوه بر دو رشته موجود فعلی (مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی و مهندسی شیمی- کاتالیست و ترموسینتیک) را شاهد باشند.